Latest Donation: 

Le Pleb Royale
42 Sats

One.. Two.. One.. Two.. Testing.. One.. Two.. Testicles...

BitcoinWiki.nl
4242 Sats

Bitcoinwiki voor Nederlanders EN BELGEN ????????????????????

Anonymous
707 Sats

Hi Belgium Noderunner frens????

@roynode
2100 Sats

Leuk jullie overal tegen te komen!

Anonymous
2100 Sats

Noderunners wtf

@einzie
210 Sats

Tsjaads!

Michilis
21 Sats

Test Test

yeehaw
4 Sats

dfbdsfgdfgfdg

Belgian Bitcoin Embassy

Statecoin Risico’s

Digital Euro

De grote centrale banken maken er geen geheim van dat de transitie naar Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) in de nabije toekomst een feit wordt. In die context is het belangrijk voor huidige Statecoin houders om in te schatten welke risico’s verbonden zijn aan hun shitcoin. Er bestaan 3 grote scenario’s waar Statecoin houders zich zorgen over moeten maken. Het grootste deel van de maatschappij is gebaseerd op Statecoin(s); deze hebben dus een macro impact.

1. Inflatie Risico

Dit is onze huidige situatie. Het risico ligt in de te grote geld voorraad. Centrale banken hebben leners gedurende decennia lang een oneerlijk voordeel gegeven door middel van ‘monetaire tools’. Deze tools omvatten de manipulatie van rente aan de hand van de aankoop van obligaties en andere schuld instrumenten.

Het nadeel hiervan is een daling van koopkracht. Om die reden is Statecoin geen goede Store of Value. Als de centrale bank de rente te lang (en te veel) manipuleert kan dit leiden tot hyperinflatie. In dat geval kan Statecoin ook niet meer dienen als Unit of Account. Doorgaans gaat dit gepaard met het uiteenvallen van de staat. Historisch gezien verdwijnt elke Statecoin op termijn, de vraag is wanneer.

2. Krediet Risico

Wanneer er te veel inflatie in het systeem zit, verhogen centrale banken doorgaans de rente. Dit doen ze door manipulatie te stoppen waardoor rentes automatisch verhogen zoals bepaald door de vrije markt. Dit houdt echter een krediet risico in. Aangezien er te veel leverage in de markt aanwezig is (te veel schuld), treedt er noodgedwongen meer schuldverzuim op bij leners. Dit leidt tot faillissementen, werkloosheid, etc…

Obligaties dalen per definitie in waarde. In de huidige omgeving is de reële opbrengst op alle obligaties negatief, aangezien de rentes lager liggen dan inflatie. Dit betekent dat de ‘duurtijd’ van een obligatie ook negatief is: het zijn niet langer risico-vrije activa (assets), maar eerder speculatieve passiva (liabilities). De duurtijd is negatief dus kunnen obligaties enkel opbrengen als de rentes nog verder dalen. Dit is een mathematische zekerheid.

Als de rente stijgt kunnen overheden hun rekeningen niet meer betalen, inclusief subsidies en uitbetalen van overheidspersoneel. Naast schuldverzuim door de obligatie markt en de overheid zou dit ook een impact hebben op andere markten waarin leverage te hoog is (oa hypothecaire leningen in de vastgoedmarkt).

Omdat de schuld in ons systeem zo hoog is (globale schuld tov globaal eigen vermogen), is het verhogen van de rente geen optie.

3. Demonetisering RisIco

Aangezien het verhogen van de rente geen optie is, zullen centrale banken een andere oplossing moeten zoeken voor het probleem van inflatie. Wat ze het liefst zouden willen is bail-outs voor de ‘belangrijke’ leners zoals natiestaten, en bail-ins voor de ‘slechte’ economie. Hiervoor zou de ESG rating van pas kunnen komen, zodat een schijnbaar objectief oordeel kan gemaakt worden over welk deel van de economie gered moet worden.

Op dit moment leent iedereen ‘central bank (digital) currency’ (CBDC), namelijk een munt die volledig gedekt wordt door vertrouwen in en krediet van de centrale bank. De overgrote meerderheid spaart niet in CBDC, aangezien het minimum aan reserves vastgelegd is op 1 percent. Commerciële banken houden dus (maar) 1 percent van CDBC’s bij de centrale bank, en enkel die 1 percent heeft dan ook de garantie een CBDC te zijn. Dit geeft de centrale bank macht om inflationaire druk tegen te gaan door middel van bail-ins, met short squeezes voor Statecoin leners tot gevolg.

Een centrale bank heeft volledige controle over de voorraad van haar munteenheid. In tegenstelling tot bitcoin, waar het bepalen van de voorraad een technisch probleem vormt, is 1 Statecoin gelijk aan 1 Statecoin enkel en alleen als de centrale zegt dat het 1 Statecoin is. Bank deposito’s zijn maar tot op zekere hoogte legaal verzekerd, en verzekering voor eigen vermogen (aandelen, soms ook obligaties) ligt vaak zelfs lager.

De macht van een centrale bank laat zodus demonetisering toe, een fenomeen dat reeds meermaals is voorgekomen in de recente geschiedenis:

Tegen deze vorm van tegenpartij risico (met de centrale bank als tegenpartij) heeft de Statecoin houder geen verdediging.

BITCOIN

In Bitcoin is er geen inflatie risico, aangezien de voorraad voorspelbaar en beperkt is. Tegenpartij risico bestaat hier niet wanneer je Bitcoin zelf bewaart in cold storage. Demonetisering is ook niet mogelijk aangezien de prijs bepaald wordt door de vrije markt en niet door het volledig vertrouwen in en krediet van een centrale authoriteit.

CONCLUSIE

Het inflatie probleem in de fiat economie zal opgelost worden door demonetisering aan de hand van CBDC’s, niet door rente verhogingen. Er zijn geen middelen om je te beschermen tegen de demonetisering van Statecoin. Statecoin houders zouden nooit meer dan de verzekerde hoeveelheid geld bij de bank mogen houden. In Vlaanderen bvb bedraagt deze hoeveelheid 100000 EUR per bank op deposito’s en 20000 EUR voor aandelen en obligaties. Elke hoeveelheid Statecoin boven dit bedrag per individuele bank is mogelijks onderhevig aan inbeslagname.

Bitcoin, in tegenstelling tot Statecoin, kan niet gedemonetiseerd worden. Het bevat geen tegenpartij risico in cold storage. Marktprijs risico van Bitcoin kan gemitigeeerd worden door middel van de gebruikelijke middelen zoals futures/options. Buy Bitcoin, not Statecoin.

Schrijver

Share this Post:
Please send a small Bitcoin payment via Lightning to enable comments.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts