Latest Donation: 

Le Pleb Royale
42 Sats

One.. Two.. One.. Two.. Testing.. One.. Two.. Testicles...

BitcoinWiki.nl
4242 Sats

Bitcoinwiki voor Nederlanders EN BELGEN ????????????????????

Anonymous
707 Sats

Hi Belgium Noderunner frens????

@roynode
2100 Sats

Leuk jullie overal tegen te komen!

Anonymous
2100 Sats

Noderunners wtf

@einzie
210 Sats

Tsjaads!

Michilis
21 Sats

Test Test

yeehaw
4 Sats

dfbdsfgdfgfdg

Belgian Bitcoin Embassy

Basisvragen over Bitcoin

Orginele post met de laatste updates is te vinden op medium. 

Geert vraagt ons om volgende zaken te doorprikken over Crypto! So let’s do it! Deze zaken worden zelden doorprikt omdat ze voor Bitcoin, geen mythe of hype zijn. Bitcoin scoort wel degelijk goed qua schaarste, liquiditeit, reële oplossingen en de mogelijkheid om het huidige financiële systeem te vervangen.

https://twitter.com/GeertNoels/status/1593143418263592960

Eerst en vooral wil ik benadrukken dat dit artikel geschreven is vanuit een Bitcoin perspectief. Ik focus op Bitcoin en de lagen die daarop gebouwd worden (hier beperkt tot Lightning Network).

Ik maak een onderscheid tussen Bitcoin en andere cryptomunten. In mijn opinie zijn hier fundamentele verschillen die niet genoeg aandacht krijgen in de klassieke media. Deze misrepresentatie van fundamentele eigenschappen creeërt talloze opportuniteiten voor participanten met frauduleuze ideeën en misleidt participanten met goede intenties. Wil ik hiermee zeggen dat mensen niet mogen speculeren op de 5de MoonRocket coin? Neen. Iedereen doet wat hij wil (be prepared to get rugged), maar niet meegeven dat ze fundamenteel verschillen werkt in de hand dat mensen hier veel (krediet)geld aan verliezen.

Waarom de focus op Bitcoin en niet crypto

Bitcoin & digitaal geld hebben een rijke geschiedenis die tot 40 jaar terug gaat! Een deep dive in deze geschiedenis is niet voor deze tekst, maar een belangrijk aspect om mee te nemen is het blockchain trilemma.

Source: https://www.fidelitydigitalassets.com/sites/default/files/documents/bitcoin-first.pdf

Doorheen deze tekst ga ik duidelijk proberen maken wat een (aantal) fundamentele verschillen zijn tussen Bitcoin en Crypto. Een belangrijk aspect hierbij is nuance. Veel cryptocurrency projecten verkondigen dat ze 10* beter zijn dan Bitcoin. Wees bijzonder kritisch voor dit soort stellingen. Elke aanpassing die verkondigd wordt als een verbetering in een categorie zorgt voor fundamentele tekortkomingen in andere categorieën.

1) Schaarste

Een misconceptie dat vaak voorkomt is dat Bitcoin niet schaars is omdat er 20.000+ andere munten zijn en je er 20.000 extra kan maken met minimale inspanning. Als we nog een stap verder gaan, kan je zelfs 20.000+ “Bitcoin” varianten creëren door de source code te kopiëren (start over) en te lanceren van nul of de huidige Bitcoin blockchain te ‘splitsen’ (hard-fork). Hoe kunnen wij dan zeggen dat Bitcoin perfect inelastisch en schaars is?

Bitcoin

Bitcoin zijn schaarste is bepaald door de regels die worden toegepast in het netwerk. Deze regels (hier en hier) zijn sinds de lancering nooit gewijzigd en worden afgedwongen door alle participanten op het netwerk. Nu we weten dat deze regels afgedwongen worden door het netwerk is de vraag of er redelijke kansen of incentives zijn om deze regels te wijzigen en hoe goed het netwerk zich kan verzetten indien iemand ze wilt wijzigen. Om de monetaire consensus te wijzigen moeten alle andere nodes dit accepteren. Door deze wijziging te accepteren valt het hele concept van antifragiliteit in elkaar en wordt het netwerk waardeloos. Ik zie hier geen enkele reden om dit te doen en markeer het risico als nihil.

Source: https://nakamotoinstitute.org/mempool/the-bitcoin-central-banks-perfect-monetary-policy/

Glassnode: Visuele weergave van het totaal aantal bitcoin

Hoe kan het netwerk deze schaarste kan afdwingen? Doordat iedereen hetzelfde transactiedagboek heeft en dit ook verifieert (via Bitcoin nodes). Bij elke nieuwe blok kijkt het netwerk na of alle transacties gevalideerd kunnen worden en of alle consensus regels gerespecteerd worden. Participanten die transacties willen toevoegen die niet voldoen aan de netwerk regels worden zonder kost door de nodes verworpen en deze transacties worden niet toegevoegd aan het transactiedagboek. Dit zorgt voor een asymmetrie tussen de kosten tussen slechte en goede participanten. Blokken met transacties die niet aan de consensus regels voldoen kunnen makkelijk geweigerd worden zonder kost (vanaf de node verbonden is), maar blokken voorstellen aan het netwerk vergt een fysieke energie input en hardware kost.

Het concept van complete validatie en verificatie door het hele netwerk is zeer belangrijk. De barrière om deel te nemen aan dit netwerk moet zo laag mogelijk zijn. Aspecten introduceren die het moeilijker maken om zelf te participeren aan het netwerk is een inbreuk op de potentiële decentralisatie van het netwerk. De mogelijkheid om thuis zelf een Bitcoin node te installeren is een fundamenteel verschil met andere cryptocurrencies. Bitcoin is geoptimaliseerd op de 3 aspecten van het blockchain trilemma en als je een factor aanpast creëer je fundamentele wijzigingen in decentralisatie, beveiliging of schaalbaarheid. Hoe weten we dit? De geschiedenis leert ons dit! [The blocksize wars]

Nu weten we dat iedereen een transactiedagboek aan valideren is, hoe weten we dat iedereen naar dezelfde momentopname aan het kijken is? Door een intern concept van tijd binnen het netwerk, blokhoogte! Elke blok van transacties krijgt een nummer (blokhoogte), dit bepaald op welke momentopname we zitten. De blokhoogte is curciaal in hoeveel Bitcoin er extra worden vrijgegeven en deze vrijgave halveert elke 210.000 blokken (± 4 jaar). Deze halvering leidt tot de schaarste van maximum 21M Bitcoin (net iets minder).

Schaarste staat jammer genoeg niet gelijk aan educatie over hoe je dit afdwingt. Bitcoin is schaars, maar enkel en alleen als het wordt afgedwongen op het netwerk zelf. Een huidig voorbeeld hiervan is FTX met 1,4BUSD in Bitcoin schulden, maar geen Bitcoin ertegenover. Met ander woorden, iemand zoals JP Morgan kan je vandaag 10.000 BTC verkopen, maar zolang je deze niet zelf verifieert op het netwerk weet je niet of deze Bitcoin al dan niet bestaan.

Visueel voorbeeld van hoe handelsplatformen deze schaarste omzeilen en hoe je dit kan voorkomen.

Crypto & Bitcoin hard forks

Zoals hierboven beschreven zijn cryptotokens zeker niet schaars en zijn er oneindig veel mogelijkheden om tokens te maken. De schaarste moet van het netwerk zelf komen en nadien moet het netwerk aantonen dat het zich kan beschermen tegen fundamentele wijzigingen die participanten willen aanbrengen aan deze regels.

We gaan zoeken naar een cryptocurrency netwerk dat 1) lang genoeg bestaat (+5jaar), 2) geen fundamentele wijzigen van de protocol regels heeft ondergaan en 3) waarvan de token schaars is. Met 20.000 cryptos gaan we veel cryptocurrencies vinden die hieraan voldoen? Je zou dat denken, maar nee! Ik ken namelijk geen enkele andere cryptocurrency die aan deze voorwaardes voldoet. De tweede grootste cryptocurrency, ETH op het Ethereum netwerk, was niet bestand tegen essentiële protocol wijzigen gerelateerd aan de hoeveelheid van tokens. Een visuele representatie van ETH zegt hier meer dan duizend woorden.

Source: https://docs.ethhub.io/ethereum-basics/monetary-policy/

Een vraag voor de lezer om over na te denken. Is de marketing campagne als “ultra-sound money” terwijl het protocol en de token hoeveelheid constant wijzigt dan een misleiding naar de mensen/”investeerders”? Als ze hier mensen over misleiden, over welke aspecten wordt er nog misleidend gesproken (denk aan de trilemma nuance)?

2) Marktkapitalisatie

Marktkapitalisatie is in mijn opinie een slechte metric (die vaak wordt misbruikt, zeker in de cryptotoken omgeving). De vraag is dan eerder hoeveel kan je liquide maken binnen een bepaalde spread op de prijs? Als we dit extrapoleren naar andere markten zien we dezelfde problemen. Zelfs in de soevereine obligatie markt (US-Treasuries, Gilt markt, etc) is dit misleidend. De marktkapitalisatie van deze markten versus actuele liquiditeit in de markt verschillen significant. Ik bedoel hier niet mee dat het geen leuke metric is om naar te kijken, maar een beslissing hierop baseren gaat geen goede fundering hebben.

Ik ga een korte visuele rondleiding geven in de fundamentele ontwikkelingen die zich afspelen op het netwerk zelf. Ik zoom hierbij in op: A) wordt het netwerk gebruikt voor transacties en wat is de trend hiervan? B) wordt het netwerk gebruikt om Coins te bewaren? C) Hoeveel competitie is er om transacties aan het netwerk toe te voegen (Hashrate) en wat is de trend? D) De nodes in het netwerk valideren transacties en zijn een fundamenteel aspect voor de antifragiliteit van het netwerk. Hoeveel nodes zijn er en wat is de trend?

A) Actieve adressen die het bitcoin netwerk gebruiken. — Source: https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&m=addresses.ActiveCount

B) Hodl waves: hoeveel % heeft geen transacties gedaan voor X periode — source: https://www.lookintobitcoin.com/charts/hodl-waves/

C) Hashrate, hoeveel competitie is er om transacties te mogen toevoegen aan het netwerk: — source: https://mempool.space/graphs/mining/hashrate-difficulty#all

D: Bitcoin Nodes: Hoeveel nodes valideren de transacties die op het netwerk worden toegevoegd — source: https://bitnodes.io/dashboard/7y/

3) Schaalbaarheid

Ik ben blij dat je deze vraag hebt gesteld! Er is namelijk veel misconceptie over wat schaalbaarheid precies inhoudt met Bitcoin. Zelfs binnen de Bitcoin community zelf zijn er veel discussies geweest hierover!

Een veel gebruikte parameter in onderzoek en in de media is de limiet van ±7 transacties per seconde die je kan uitvoeren op de Bitcoin netwerk. In totaliteit komt dit neer op ongeveer 604.800 transacties per 24 uur. Er worden ongeveer 4.200 transacties finaal verwerkt elke 10 minuten. Dit, zelfs zonder naar de transactiekost te kijken, is niet genoeg voor alle globale dagdagelijkse transacties. Toevallig een idee wat de toplaag van het huidig financieel systeem (FEDWire) doet aan transacties per dag? Ongeveer een 550.000 transacties per dag in 2021.

Source: https://www.frbservices.org/resources/financial-services/wires/volume-value-stats/annual-stats.html

Het is duidelijk dat het Bitcoin netwerk niet geschikt voor alle globale dagdagelijkse transacties. Hoe wordt dit opgelost en waarom op deze manier? We werken zoals het huidig financieel systeem, in lagen! Het is niet mogelijk om alle globale transacties te registreren op een blockchain en hetzelfde niveau van decentralisatie te behouden. Projecten die verkondigen dit wel te kunnen maken een inbreuk op een of meerdere van de 3 trilemma pijlers.

Source: Layered money by Nik Bhatia — https://www.amazon.com/Layered-Money-Dollars-Bitcoin-Currencies/dp/1736110519/

Bitcoin schaalt niet op de blockchain zelf, maar via lagen die geankerd zijn aan de Bitcoin blockchain. Een van de meest populaire “ Bitcoin layer two” oplossingen is “The Lightning network (LN)”. LN is een gedecentraliseerd channel netwerk voor dagdagelijkse betalingen tegen zeer lage (<0.001) kosten. De transacties gebeuren door tussen de channels onderling de kortste/goedkoopste weg te zoeken en de transactie te finaliseren. LN kan globaal schalen omdat niet alle kanalen in het netwerk op de hoogte moeten zijn van alle transacties die er plaatsvinden. Een channel is enkel op de hoogte van de transacties waaraan het zelf heeft deelgenomen. Je moet geen transactiedagboek van alle transacties delen met alle participanten wereldwijd.

Hoe weet je dat je hier echte schaarse Bitcoin ontvangt? The lightning network is verbonden aan het Bitcoin netwerk. Bij het openen en het sluiten van een kanaal moet er een on-chain Bitcoin transactie plaatsvinden. Dit verbindt het hele netwerk rechtstreeks aan Bitcoin zonder een derde partij ertussen die je moet vertrouwen. Alle transacties die gebeuren tussen het openen en het sluiten van een channel wordt enkel geregistreerd tussen de channels op LN. Vanaf nu kunnen er dus voor die twee transacties op het Bitcoin netwerk, miljoenen onderliggende transacties worden verricht!

Source: https://lightning.network/lightning-network-summary.pdf

The Lightning Network growth and status 18/11/2022 — Source: https://mempool.space/lightning

Wilt dit zeggen dat LN nu volledig klaar is voor mainstream adoptie? Nee, de groei vraagt tijd (in adoptie, maar ook in liquiditeit). Onthoud: Channels worden geopend via het Bitcoin netwerk, dus de groei van channels heeft als limiet de maximumcapaciteit van Bitcoin zelf! Deze oplossing moet organisch groeien in channels en liquiditeit. Maar we staan al ver! Download de Muun wallet, en ik zal je laten zien hoe snel en goed dit op heden al werkt!

4) Reeële oplossingen die Bitcoin (& crypto?) biedt

“Stable”coins vs Bitcoin

Geert vroeg ons over “crypto” in het algemeen en ik heb dit naar een Bitcoin not crypto formaat getrokken en proberen toe te lichten waarom. Toch mogen we niet vergeten er ook uit crypto een andere reeële oplossing is gekomen: USD “stable”coins. Deze USD spiegelingen bieden makkelijk toegang tot de “reserve currency” van de wereld voor iedereen (incl 3de wereldlanden). Kan de USA zich hier strategisch plaatsen om grote delen van de wereld the dollariseren? Probably, yes.

Veel analyses stoppen hier en maken een conclusie dat de enige use-case is om fiat currency op deze rails te zetten. Ik ga hier dieper op in gaan want, in mijn opinie, is dollariseren niet de finale oplossing maar uitstel van executie. Waarom? De regels worden nog altijd bepaald door de leden van een centrale bank. De regels wijzigen regelmatig en niet elke participant in het systeem is gelijk (confiscatie is mogelijk).

Wat biedt Bitcoin in tegenstelling aan? Een neutraal transactie netwerk, waar elke participant op gelijke hoogte staat, dat onafhankelijk van een bepaalde staat opereert & waarbij de regels, waaraan iedereen zich moet houden, niet wijzigen. Het verschil is duidelijk, de vraag is eerder — welke optie verkies je?

“This is a historical lesson of immense significance and should be kept in mind by anyone who thinks his refusal of Bitcoin means he doesn’t have to deal with it. History shows it is not​ possible to insulate yourself from the consequences of others holding money that is harder than yours.”
― Saifedean Ammous, The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking

Een neutraal transactiedagboek

Bitcoin biedt een globaal transactiedagboek met dezelfde regels voor elke participant. Geen enkele participant heeft een directe invloed op andere participanten hun Bitcoin. Hierdoor introduceren we een netwerk waar mensen Bitcoin kunnen bewaren zonder dat dit kan worden geconfisqueerd of gecensureerd door een andere partij. Is er momenteel een actuele geopolitieke en globaal economische situatie, waar een neutraal transactiedagboek goed kan zijn om handel te voeren tussen partijen?

Cross-border betalingen & settlement (finale afronding betaling)

Doordat technologie geen grenzen kent, kan het gebruikt worden om wereldwijd betalingen, met finale settlement, uit te voeren. Internationale betalingen hebben op dit moment nog veel tussenpartijen nodig en kennen veel inefficiënties. Zelfs bij elke betaling in België heb je een derde partij nodig die je moet vertrouwen. Bitcoin zorgt ervoor dat dit zonder inefficiënties en zonder tussenpartij kan.

Nu kan je de vraag stellen waarom op Bitcoin, dit kan toch met elke crypto of zelfs met een CBDC? Bitcoin is hier een superieur netwerk, met geen “close” second in de buurt door de eerder uitgelichte aspecten. Bitcoin is het enigste netwerk dat voldoende gedecentraliseerd is en de optimale parameters heeft in het blockchain trilemma. De basislaag van Bitcoin is geoptimaliseerd voor decentralisatie, veiligheid en is resistant tegen externe invloeden die de regels willen wijzigen. De paper “only the strong survive”, van Allen gaat hier dieper op in.

5) (On)mogelijkheden om het huidige financiële systeem te vervangen

Initieel denken veel mensen, mezelf hier bijgeteld, dat Bitcoin niet werkt. De realiteit leert ons dat het, zonder pauze, al meer dan 10 jaar werkt. Een volgende stap is vaak om hoge inflatie en problemen van roekeloze centrale banken weg te schrijven aan ontwikkelingslanden. De laatste jaren leren ons dat wij hier ook te beurt aan kunnen vallen.

Bitcoin kan je niet spiegelen aan het huidig (fractioneel) banken systeem waarin we werken. Fractioneel bankieren met Bitcoin wordt afgestraft met bankruns (cfr FTX) omdat de schaarste essentieel is en door gebruikers makkelijk kan worden geverifieerd. Kan een economie met een schaarse currency dan wel werken? Een zoektocht doorheen de geschiedenis van geld leert je dat dit wel zeker kan. Van Rai stones op Yap eiland tot de USD Fiat currency vandaag. Geld evolueert doorheen de tijd. Ik nodig je uit om aan deze zoektocht te beginnen met: Lyn Alden, Nik Bhatia, Allen Farrington, Jeff Booth & Saifedean Ammous.

In mijn opinie zullen we meer naar een service gebaseerd systeem evolueren waar mensen self-custody en banken zullen gebruiken die de beste services bieden. Iedereen zal globaal verbonden zijn op hetzelfde open monetaire netwerk met dezelfde regels! Geboren in Turkije en geen sterke FED achter je staan? Geen probleem! Dezelfde regels op dit netwerk gelden voor iedereen, ongeacht je geografische locatie. Iedereen kan wereldwijd handel voeren onder dezelfde regels, zonder dat een tussenpartij essentieel is! Services die de banken en non-custodial oplossingen aanbieden zullen cruciaal zijn.

We zien dat in ontwikkelingslanden de adoptie van dit nieuw systeem snel vooruit gaat! Ziet dit er hetzelfde uit als ons huidige bankensysteem? Nee. Weet ik (of iemand) hoe dit systeem gebaseerd op een neutrale inelastische currency er volledig gaat uitzien? Nee. Denk ik dat een harde currency op een neutraal netwerk een meerwaarde kan bieden voor de wereld? Ja. Is de technologie (denk aan de lagen) vandaag al volledig klaar voor globale adoptie? Nee, maar we zijn snel aan het groeien naar het punt dat we er wel klaar voor zijn!

What would it seem like if it did seem like a global, digital, sound, open source, programmable money was monetizing from absolute zero?Allen Farrington

Sceptisch of ongeloof?

Geloof je ons niet? Top!! There are no experts we are all just learning. Wil je zelf zien hoe Bitcoin werkt? Perfect! bezoek zeker: https://mempool.space en begin je exploratie!

Writer

Share this Post:
Please send a small Bitcoin payment via Lightning to enable comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts